bagrnakladac.cz

20 let bagrujeme pro Vás...

Manipulace - teleskopický manipulátor:

  • Nakládka vykládka palet

  • Manipulace s paletami a stavebním materiálem na stavbách do výšky 13m

  • Přesuny zeminy a sypkých materiálů

  • Osazování jímek a nádrží v součinnosti s ostatními stroji při zemních pracích

Lišta

Pro POPTÁVKU nás kontaktujte