bagrnakladac.cz

20 let bagrujeme pro Vás...

Kompletní zemní práce společně s dalšími službami, jako jsou bourací práce, doprava, manipulace:

  • Zemní práce bagrem, nakladačem, s použitím nákladního automobilu.

  • Výkopy pro inženýrské sítě, nádrže, jímky, bazény, sklepy, atd.

  • Základy - výkopy a související činnosti.

  • Skrývka ornice, příprava pláně.

  • Příprava území pro stavbu.

  • Terénní úpravy a modelace terénu.

  • Související projekty  - Hutnění, bourací práce, doprava materiálu a další práce s využitím techniky.

Lišta

Pro POPTÁVKU nás kontaktujte