bagrnakladac.cz

20 let bagrujeme pro Vás...

Kompletní zemní práce společně s dalšími službami, jako jsou bourací práce, doprava, manipulace:

  • Zemní práce bagrem, nakladačem, s použitím nákladního automobilu.
  • Výkopy pro inženýrské sítě, nádrže, jímky, bazény, sklepy, atd.
  • Kolektory tepelných čerpadel
  • Základy - výkopy a související činnosti.
  • Skrývka ornice, příprava pláně.
  • Příprava území pro stavbu.
  • Terénní úpravy a modelace terénu.
  • Související projekty  - Hutnění, bourací práce, doprava materiálu a další práce s využitím techniky.

Lišta

Pro POPTÁVKU nás kontaktujte