bagrnakladac.cz

20 let bagrujeme pro Vás...

Demolice, bourání, odvoz stavebního odpadu, drcení sutě na stavbě:

  • Bourací práce stavební technikou

  • Demolice betonových konstrukcí hydraulickým kladivem

  • Odvoz vzniklé suti na recyklační deponii, nebo drcení mobilním drtičem v areálu stavby

  • Související zemní práce

  • Pronájem kontejnerů na individuální odvoz stavební suti, cena je různá dle adresy místa stavby - poptávka

Lišta

Pro POPTÁVKU nás kontaktujte